2017

KUČČU VUVVEN 2017 FESTIVUALIH

ANUKSEN MUUZIKKUFESTIVUALI 2-5.8.2017

Anukses Ven’an Karjalas on lujat rahvahallizet perindöt kul’tuuran alal. Läs joga kyläs on oma hora da ezittäijoukko. Anuksen muuzikkuškola da monitoimitaloi ollah aktiivizen toimindan keskuksii. Vuvven aloh pietäh monii muuzikkupidoloi. Anuksen kuvataido da fotograruičendu on korgeitazostu. Anuksen rahvahas enembistö ollah karjalazet. Anus sijaiččou 200 km Suomen rajal päivännouzuh.

Anukses piettih kezäl 2011 enzimäine suuri muuzikkufestivuali. Se keräi kymmeneh eri pidoh 1300 ozanottajua. Ezittäjiä tuli dai Suomes. Festivualiloi on pietty joga vuottu. Vuvvennu 2016 se piettih elokuun allus Anukses da Priäžäs yhtes Karjalaiset Laulujuhlat -organizacien kel. Elokuun algu Anukses on kezän kaikkii čomindu aigua.

Festivualin valmisteluloin painokeski:

  • tapahtumua on äijy, painotetah kylien omii tapahtumii
  • tuvvah ezile omua karjalastu kul’tuurua sežo toizien kul’tuuroin evustajile
  • varustetah tapahtumat hyvis aijois
  • kolmipäivähizet tapahtumat sijoitutahes Anuksen da Priäžän piirih

Vuvvennu 2017 monipuolizes ohjelmistos on jogahizele midätah. Eri mieldykiinittäjiä on varmah kuulla perindöllizii rahvahanpajoloi. Programmukogonažus pädöy hyvin horien da ezittäijoukkoloin omih ohjelmistoloih. Ezittäjiä vuotetah kui Suomes mugaže Karjalan tazavallas. Konzertoi da pienembii ozutuksii täydyy päivien aloh. Yhtelaigua tuttavutah alovehen karjalazeh kul’tuurah sen eri muodolois. Tapahtumusarju pädöy hyvin dai turistoile.

Kaikkii čomindu keziä

Festivuali on merkittäi kul’tuurumatkailutapahtumu. Kuunnelta horien da ezittäijoukkoloin ohjelmistuo, miellytelläkseh čomas kezäs, tuttavuo kylih da karjalaizeh kul’tuurah dai magei syömine – niilöis rodieu toven matkailu.

Festivualih on hyvät yhtevyöt Suomespäi. Autobussuyhtevyöt ruatah libo maršruttuliikendehenny libo tilavusliikendehenny. Oman mašinan käyttö on vaivatoi. Joukkoloile rekomendiiruijah oman autobusan käyttyö yhtesruavos operuattoroin kel. Matkan planiruičendas avvutetah Suomes Pohjanmaa-Karjala ry (Antti Koski +358 712 903) da Reino Kononen +358 458636663 (Karjalaiset Laulujuhlat). Net vastatah yhtes vuvven 2017 tapahtuman Suomen puolen organizuičendas.

Tapahtumien aiguväli on kolmaspäivy-suovattu 2.-5.8.2017, kudamas kolmaspäivy olis matkupäivy da tuttavundupivon päivy. Suovattu-ehtän 5.8. olis suomelazien joukkoloin kodih lähtendy.

Organizacii

  • Suomes kontaktat da markinoičendan vietäh Pohjanmaa-Karjala ry da Karjalaiset laulupraasniekat
  • Anukses da Karjalan tazavallas käytändön organizuičendas vastatah Anuksen piirin kul’tuuruhallindo da Pohjanmaa-Karjala ry

Muuzikkupivot

  • gostien vastavundu kolmanpiän ehtäl 2.8. pietäh hoteli Olonijan restoranas Anuksenlinnas. Päiväl pietäh jo Il’l’an päivän pruazniekku Suuren Sellin muzeikyläs
  • nellänpiän 3.8. muuzikkupivot sijoitutahes Anuksen piirin Videleh, kudamas on konzertu da muuzikalline piknikku Luadogan rannal. Ehtäl on illačču programmanke hotelin restoranas
  • piätteničän 4.8. programmas on tuttavumine Kud’ärveh da sen lyydiläzeh kul’tuurah. Ehtäl on festivualin piäkonzertu Anuksen kul’tuurutaloil.
  • suovattan 5.8. tuttavutah Priäžäs Vieljärvel Karjalan Kielen Koin ruadoh da ildupuolel on Kolatsellän Tulemjärven vahnan kaivoksen alovehel konzertu da pruazniekku

Matkah voibi yhtistiä toiziigi mieldykiinittäjii kohtehii.

Talohus

Principannu pietäh, ku Suomespäi tulijat ozuttelijat maksetah heijän omat kulut da festivualikartin. Karjalan tazavallan puolel tulijoile ozuttelijoile tavoitetah mahtoloin mugah järjestiä transportuičendu da ylläpido festivualiozutteluloin aigua. Suomespäi tulluzii avvutetah viizan hommuamizes da ozuttelijat suahah ms. kul’tuuruviizan huogiembal hindua. Kebjin taba on yhtyö ms. pakiettumatkah. Ezimerkikse Vaasaspäi Matka-Ärrä on joga vuottu organiziiruinnuh matkan n. 300 euruo/ristikanzu, kudamas on yösija da täyzihoido Karjalan tazavallan puolel, ozanottaimaksot da transportuičendu Vaasaspäi läbi Suomen.

Ozuttelijua

Festivualih kučutah ozuttelijua kui Karjalan tazavallas mugai Suomespäi. Hyö kaikin ozutellah mones konzertas da pivos. Keral on horua, joukkostu da soloezittäjiä. Jälgivuozinnu Anukseh käydih mm. Mieskuoro Kisailijat (Kotka), Rauman Työväen mieslaulajat, Pohjan Miehet ja Wasa Bygdekör (Vaasa), Savonlinnan naiskuoro, Iin da Ilomantsin mieslaulajat dai pienembii joukkoloi muga kui Kiviveneh (Timoi Munne trio), Pentti Mäkkeli da Kuisma Lipponen, Kurniekku -duo (Joensuu) da Lekkujad (Helsinki).

Anukses da Karjalan tazavallaspäi ollah ozuteltu: Karjalan Koivu da Terveh Briha (Anus), Kiuruine (Tuuksi), Sudaruska (Riipuskal), Ihalma (Videl), Kummazet (Alavoine), Pitkyrandaine (Kud’ärvi), Meijän Pajo (Priäžy) da Pokrov (Anus).

Ližäkse pajatetah yhtespajoloi (mm. karjalakse)

Pivot ollah pruazniekan jyttymiä, konzertua da pienembiä ezitysty syömizien yhtevyös. Kaikin yhtyjät suajah ozutella ylen äijy.

Kontaktat

Suomes:
Antti Koski a.koski(at)netikka.fi + 358 500 712 903
Reino Kononen kononen.reino(at)gmail.com +358 458636663