2018

Anukses, Ven’an Karjalas on luja rahvahalline perindö kul’tuuran alal. Läs joga kyläs on oma hora da ezittäijoukko. Anuksen muuzikkuškola da monitoimitaloi ollah aktiivizen toiminnon keskukset. Muuzikkupidoloi pietäh vuvven aloh monii. Anuksen kuvataido da fotograruičendu ollah korgeitazohizet. Anuksen rahvahas enembistö ollah karjalazet. Anus sijaiččou 200 km Suomen rajal päivännouzuh.

Anukses piettih kezäl 2011 enzimäine suuri muuzikkufestivuali. Se keräi eri pidoloih 1300 yhtyjiä. Ezittäjiä tuli sežo Suomespäi. Festivualii on pietty joga vuottu. Vuvvennu 2017 se piettih elokuun allus Anukses da Priäžäs da Suomespäi festivualih yhtyi 110 hengie.

Festivualii pietäh joga vuottu, vuvvennu 2018 jo kaheksanden kerran. Festivualipidoloi pietäh 1.-4.6.2018 (kolmaspäivy-suovattu).

Elokuun algu Anukses on kezän čomindu aigu. Festivualin varustandas on tahtottu painottua:
– pidoloi on monii, painotetah kylien omii pidoloi
– nostetah ezih omua karjalastu kul’tuurua sežo toizien kul’tuuroin evustajile
– pidoloih varustettahes aijoi
– nellipäivähizet pivot sijoituttahes Anuksen da Priäžän piirih

Vuvvennu 2018 monipuolizes ohjelmistos on midätah jogahizele. Semmite mieldykiinittäi on kuulta perindöllisty rahvahanpajuo. Programmukogonazus pädöy hyvin horien da ezittäijoukkoloin omih ohjelmistoloih. Ezittäjiä vuotetah kui Suomes mugai Karjalan tazavallaspäi. Konzertua da pienembiä piduo täydyy päivien aloh. Yhtelaigua tuttavutah alovehen karjalazeh kul’tuurah sen eri muodolois. Pidoloin joukko pädöy hyvin sezo turistoile. Vuvvennu 2018 tuttavutah sežo Syvärin manasterih da yhtytäh kahteh pruazniekkupidoh.

Festivuali on tärgei kul’tuurumatkailutapahtumu. Kuunnelta horien da ezittäijoukkoloin ohjelmistuo, miellytelläkseh čomas kezäs, tuttavuo kylih da karjalaizeh kul’tuurah dai magei syömine – niilöis rodieu toven matkailu.

Festivualih on hyvät yhtevyöt Suomespäi. Autobussuyhtevyöt ruatah dai oman mašinan käyttö on vaivatoi. Joukkoloile rekomendiiruijah yhtyö joukkomatkah Matka-Ärrän kel. Se organizuiččou jo moni vuottu bussumatkan Anukseh Vaasaspäi Jovensuun kauti. Matkan allustai hindu on 330 euruo (rippuu val’uuttukursas, pidäy vähimyölleh 30 yhtyjiä) kudamah kuulutah matkat, hotelliyöbymine kahten hengen pertilöis Olonia-hotellis, huondesverot da syömizet Karjalan puolel juomienke dai kul’tuuruprogaramman. Avvutammo viizan pakičendas (normuali hindu n. 75 euruo, ezittelijöile puoleh hindah).

Hindah kuulutah:
– progaramman mugahizet palvelut da syömizet Karjalas
– yöbymine kahten hengen pertilöis Olonga-hotellis
– matkat täyzituristubussil
– šouferin palvelut

Hindah ei kuulu viizan hindua (n. 75 euruo, ezittelijöile puoli hindua), no pakičendas avvutetah.

Kyzelyt da jiävindy:
– Antti Koski, 0500 712 903 a.koski(at)netikka.fi ( Pohjanmaa-Karjala ry)
– Reijo Järvinen 0400 865 840, matka-arra(at)kolumnus.fi

Ližätieduo:

http://www.aunuksenmusiikkifestivaali.com
http://www.matka-arra.com

Kniigu/raportu mennyt vuvven festivualis: kačo Ifolor (tilavusnoumer 414 62459 / Viena Kaskinen) asiakaspalvelu(at)ifolor.fi libo tiijotussekretari Viena Kaskinen + 358 5030 71197