2019 – kučču

KUČČU

Anuksen Muuzikkufestivualin programmu da järjestelyt ollah valmehehet. Muutostu voibi roitakseh toivomuksien mugah. Festivuali pietäh jo yheksätty kerdua kezän čomimbal aijal. Matkal tuttavutah karjalan kieleh, kul’tuurah, Karjalan kylih da luondoh dai kuullah konzertois da pruazniekios suomelas-ugrilastu muuzikkua.

Parahite voibi festivualih matkustua yhtyjen Matka-ärrän valmismatkah. Se pietäh turistubussal läbi Suomen. Valmismatkan hindu on n. 340 euruo da sih kuulutah matkat da matkanvedäjän palvelut, majoitus kahten hengen pertilöis, piäzy kaikkih konzertoih da programmoih da täyzpido peril syömizien da juomizien kel. (Hindah pidäy 30 lähtijiä.) Käytändön tieduo täs.

Viizujärjestelyt: Suammo Anuksen hallindon puollon kul’tuuruviizoih niškoi, sendäh suammo suuren alenduksen tavallizeh viizuhindah verraten. Vuvvennu 2018 kul’tuuruviizu on olluh 41 euruo kerduviizas da 56 euruo vuoziviizas. Viizan suau libo tapahtumukohtazennu libo vuoziviizannu. Käydändön viizujärjestelylöi hoidau Lappeenrannas Suomen Tourcenter Sojuz Oy/ Katerina Medvedjeva jo vuozien rutiinal.

KUTSU

Aunuksen Musiikkifestivaalin ohjelma ja järjestelyt ovat valmiit ja liitteenä ohessa. Muutoksia voi tulla toivomusten perusteella. Festivaali järjestetään jo yhdeksännen kerran kesän kauneimpaan ajankohtaan. Matkalla tutustutaan karjalan kieleen, kulttuuriin, Karjalan kyliin ja luontoon sekä kuullaan konserteissa ja praasniekoissa suomalais-ugrilaista musiikkia.

Mukavimmin voi festivaaleille matkustaa osallistumalla Matka-Ärrän pakettimatkaan. Se tehdään turistilinja-autolla läpi Suomen. Pakettimatkan hinta on noin 340 euroa sisältäen kuljetukset ja matkanjohtajan palvelut, majoituksen kahden hengen huoneissa, pääsyn kaikkiin konsertteihin ja ohjelmiin sekä täysihoidon perillä juomineen. (Hinta edellyttää 30 lähtijää). Käytännön tietoja tässä.

Viisumijärjestelyt: Saamme Aunuksen hallinnon puollon kulttuuriviisumeja varten, joten saamme huomattavan alennuksen tavalliseen viisumihintaan verrattuna. Vuonna 2018 kulttuuriviisumi on ollut 41 euroa kertaviisumista ja 56 euroa vuosiviisumista. Viisumin saa joko tapahtumakohtaisena tai vuosiviisumina. Käytännön viisumijärjestelyä hoitaa Lappeenrannassa Suomen Tourcenter Sojuz Oy / Katerina Medvedjeva jo vuosien rutiinilla.